ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੱਰਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜਣ ਗਈਆਂ 5 ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ

ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਵਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਜੁਪੀਟਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ— ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੁਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨਹੁੰ, ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਕੱਢਣਾ, ਘਰ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਜਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ-ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਦੂਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਦਿਨ ਹਲਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *