ਗਊ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਉਪਾਅ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ, ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ…

ਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਉਪਾਅ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਗਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਧਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਘਾਹ ਆਦਿ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਅੰਤਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਦਸਤੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਿਤਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਊ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਅਮਾਵਸਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਟੀ, ਗੁੜ, ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਗਊ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਊ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਗਊ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗਊ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਗਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਮਾਤਾ ਗਊ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਮਾਤਾ ਗਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *