ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ 101% ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ

ਮੈਂ 101% ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਢੇ , ਪੰਨੋਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ, ਚੋਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਤਾੰਡਵ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਤੂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ, ਛੱਤਰੀ, ਕੰਬਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਬਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੋਗਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਵੇਗਾ।ਉਪਾਅ :- ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਹਰੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *