ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 3 ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਾਕ ਨਾ ਸਮਝਣਾ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਲਮਾਰੀ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਕੱਪੜੇ
ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਚਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘਰ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ
ਘਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ-ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਚਿੱਟੇ ਬਲੂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਆਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *