ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਰਕੀਬਾਂ (ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਾਏ) ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਆਦਿਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ, ਸੁਪਾਰੀ, ਫੁੱਲ, ਮਾਲਾ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *