ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ , ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ , ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗੇਗਾ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਭਿਅੰਕਰ ਸੁਭਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ।ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ-

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ। ਪੇਟ ਜਾਂ ਕਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ।ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਭਿਅੰਕਰ ਸੁਭਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ।ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *