08 ਤੋਂ 09 ਅਗਸਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਦੰਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਉਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਮੇਰ, ਮਕਰ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁੰਭ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *