ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ , ਘਰ ਵਿੱਚੋ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੱਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਮਿੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪੱਕੀ ਚਾਲ ਬਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।

ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬੇਤੁਕੇ ਚਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪਾਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ
ਪਤੀ ‘ਤੇ ਕਰੋ ਟੋਕ-ਟੋਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ |ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਇਲਾਇਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੂਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਚਾਹ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚਾਹ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਚਾਹ ਜਾਂ ਭੋਜਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *