ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੋਭਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ-

ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੂਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਕਧਾਰ ਸਟੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ‘ਚ ਰੱਖੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *