ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ

ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰੀ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ‘ਚ ਹੀ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *