ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਓ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ , ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ , ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ
ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੌਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੌਲਤ, ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੁੰਭ
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀਨਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੌਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੌਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚੰਦਰਦੇਵ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਓ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਗਲਦੇਵ ਹੈ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *