ਖ਼ੁਦ ਮਾਂ ਲੱਛਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਹੋ ਜਾਓ ਅਮੀਰ , ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ…

ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਤੁਲਸੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰਪ੍ਰਿਆ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ- ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨਨੀ, ਸਰਵ ਸੌਭਾਗਿਆਵਰਧਿਨੀ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਹਰ ਨਿਤਯਮ, ਤੁਲਸੀ ਤਵ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ- ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨਨੀ, ਸਰਵ ਸੌਭਾਗਿਆਵਰਧਿਨੀ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਹਰ ਨਿਤਯਮ, ਤੁਲਸੀ ਤਵ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ
ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *