ਇਹ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋ ਬਚਾਇਆ ਹੈ

ਕੁੰਭ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ…

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਸਫੈਦ ਅਬੀਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਾਲਾ ਮਾਤਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰ- .. ਓਮ ਕ੍ਰੀ ਕ੍ਰੀ ਕ੍ਰੀ ਹਲੀ ਹਰੇ ਖਮ ਸਪੋਟੇ ਕ੍ਰੀ ਕ੍ਰੀ ਫਾਟ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 21 ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।

ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਮੂੰਹ ਆਟੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *