ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 23 ਜੂਨ 2023

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ-

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੱਢੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੋਸਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ-ਘਰ ਮੰਗਲੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਧਨ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *