ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦ

ਯੋਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ . ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ . ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੈ . ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੈ . ਜੋਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ .

ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾਵਰ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹਨ . ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੇਗਾ . ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਣਾ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ. ਭੂਲਕਰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਵਰਨਾ ਗੁੱਸਾਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ. ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ – ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

– ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ . ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿੰਨਰ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

– ਜੋਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ .

– ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਨਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ . ਇਸਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .

– ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ .

– ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ . ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .

– ਜੋਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ .

– ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਗਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਿਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ . ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀ ਨੀਚੇ ਦਿਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਪਾਅ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਧੀਆ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤਾਜਾ ਅੱਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *