ਇਹਨਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਕਰਮ ਦਾਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀ ਦੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਰ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਸਾਢੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟੌਰਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟੌਰਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਕਰਮਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੌਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੰਭ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧਨੁ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਧਨੁ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜੁਪੀਟਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਢੇ , ਸਾਢੇ , ਧੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸ਼ਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਸਤੀ ਅਤੇ ਧੀਅ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *