ਜੇਠ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ 1 ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਰੱਜਕੇ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਯੇਸ਼ਠ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਠ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਜੇਠਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਾਂ ਜੇਠਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.16 ਵਜੇ ਜਯੇਸ਼ਠ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.11 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਜਯੇਸ਼ਠ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ‘ਤੇ 11 ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਕਸ ਦਾ ਰੁੱਖ

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਯੇਸ਼ਠ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਠਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਾਨ

ਜਯੇਸ਼ਠ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਚੀਨੀ, ਚੌਲ, ਦਹੀਂ, ਚਾਂਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ, ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨਿਮਾ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਆਦਿ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ. ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਯੇਸ਼ਠ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ‘ਤੇ 11 ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ‘ਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *