ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ , ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਰਬਾਦ

ਦੁ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਲੋਹਾ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਧਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/ijONW880Dtg” width=”953″ height=”450″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਉਪਚਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੜਦ ਦਾਲ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਾਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਕੋਲਾ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ਨੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਸਕਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੂਣ
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੂਣ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਖਰੀਦੋ।

ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਨਮਕ, ਤੇਲ, ਚਮੜਾ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਕਾਲੇ ਜੁੱਤੀ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੂਣ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੈੱਨ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਹਲਦੀ ਜਾਂ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੈਂਗਣ, ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਕੂੜਾ, ਅੰਨ੍ਹੇ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਲੱਕੜ, ਕੋਲਾ, ਨਮਕ, ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *