ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾ ਬਨਾਣਾ , ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਰਬਾਦ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਜੋਤਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਮ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੱਟਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

2. ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਲੇ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਦਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ|

6. ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. ਜੋਤਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਮ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇਵ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

8. ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਮਕ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਕ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9. ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10. ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *