ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਇਨਸਾਨ , ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵੇਖੋ

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੁਕਸ, ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਆਦਿ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ, ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਕੇਤੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਦੇ ਸਤੀ-ਧਿਆਇਆ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੈਂਸਰ, ਸਕਾਰਪੀਓ, ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਡਰ, ਘਬਰਾਹਟ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

– ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

– ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਚਾਨਕ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

– ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਸ਼ੁਭ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।

– ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *