ਜਲਦੀ ਵੇਖੋ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ.. ..ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ….ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ..?

ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੁੰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
1- ਅੱਧਾ ਚੰਦ ਛੋਟੀ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਨਹੁੰਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅੰਗੂਠੇ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਰਥ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਗੂਠੇ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗੂਠੀ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਰਥ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੋਟੇ ਅੰਗੂਠੇ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇੰਡੈਕਸ ਉਂਗਲ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਰਥ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

– ਜੇਕਰ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ
— ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਨਹੁੰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *