ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਧਨ ਲੂਟੋਉਣਗੇ “ਸ਼ਨੀਦੇਵ” ਜਲਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾ ਨਹੀਂ

ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ, ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਜਾਂ ਢਾਹੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਓਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੱਕੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਨੈ: ਸ਼ਨੈ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ, ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਅਰਧ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਭ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
1. ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
2. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
3. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਸ਼ੁਭ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ, ਨਹੁੰ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਲਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
4. ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
5. ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *