ਜਦੋ ਵੀ ਘਰ ਟੀ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਵੇ ……

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਓਮ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 21 ਵਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਮੰਤਰ- ਓਮ ਹਰਿਮ ਕੁਰੁਮ ਪਿਚਿਨੀ (ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਮਨ ਵਸਿਆਮ ਭਵਨਤਿ”।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਛਿੜਕ ਦਿਓ।

ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰ “ਓਮ ਕਲਿਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਯ” ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਘੁੰਮਾਓ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੌਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਲੌਂਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *