ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਖਾਲੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਖ :
ਸ਼ੰਖ ਦਾ ਖੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਖ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਖ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਸ਼ੰਖ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ੀਨਾਵਰਤੀ ਸ਼ੰਖ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ੰਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ:
ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਅਤਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਫਾਟਿਕ ਦੇ ਮਣਕੇ:
ਸਫਾਟਿਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮਣਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਗਲੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ:
ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ:
ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੀਵਾ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਧਾਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *